Veselé Vianoce, šťastný Nový rok

Rok 2020 nám všetkým priniesol nový pocit uznania za veľa vecí. Keď sú Vianoce a Nový rok za rohom, všetci zamestnanci v Pretty Shiny Gifts sú skutočne vďační za zákazníkov, ako ste vy. Úprimne ďakujeme za vašu nepretržitú podporu v tomto špeciálnom roku 2020. Naďalej sa zaväzujeme zákazníkom poskytovať čo najlepšie služby dodávaním vysoko kvalitných produktov. Toto sviatočné obdobie sa môže líšiť, ale chceme vám a vašej rodine popriať veselé Vianoce a nový rok plný zdravia, šťastia a prosperity.

Christmas Greeting Card

Čas zverejnenia: 18. decembra 2020